Kadra pedagogiczna

Michał Baczuń – instruktor (studio nagrań)
Paweł Bączkowski – wychowawca
Jan Boratyński –nauczyciel matematyki i etyki
Ewa Boroń – wychowawczyni
Monika Chałuda – wychowawczyni
Jan Czerniawski – nauczyciel historii i edukacji regionalnej
Maria Czernikowska-Karpiłowska – psycholog
Magda Gawin – nauczycielka filozofii
Teresa Gnoińska – wychowawczyni (hostel)
Katarzyna Grabowska – nauczycielka języka angielskiego
Robert Grabowski – nauczyciel wychowania fizycznego
Urszula Grodzka – pedagog, doradztwo zawodowe
Ewelina Grzybowska-Antoniak – wychowawczyni (hostel), terapia pedagogiczna
Izabella Haertlé – wychowawczyni, psycholog
Agata Kalemba – nauczycielka geografii
Bożena Kamińska – wychowawczyni
Piotr Kamiński – wychowawca
Łukasz Knap – nauczyciel języka angielskiego
Beata Kojło-Boratyńska – podstawy przedsiębiorczości
Teresa Kowalska – nauczycielka WOK-u i zajęć artystycznych, pracownia plastyczna i ceramiczna
Michał Kraśnicki – wychowawca (hostel)
Anna Krzewska – wychowawczyni, psycholog
Andrzej Krzywonos – nauczyciel historii, WOS-u, informatyki i podstaw przedsiębiorczości
Krzysztof Kwiatkowski – nauczyciel matematyki i fizyki
Iwona Leliwa-Kopystyńska – instruktor (pracownia mody)
Piotr Lenartowicz – nauczyciel fizyki i matematyki
Eliza Maciągowska – nauczycielka języka francuskiego
Jacek Mackiewicz – nauczyciel języka angielskiego
Michał Majewski – nauczyciel matematyki
Karolina Makowska – wychowawczyni, doradztwo zawodowe
Edyta Malczak – wychowawczyni
Maria Maryańska – nauczycielka języka polskiego
Ewa Matałowska – nauczycielka języka polskiego
Magdalena Misiak – wychowawczyni (hostel)
Lucyna Motyl – wychowawczyni
Waldemar Orłowski – nauczyciel języka rosyjskiego i bibliotekarz
Katarzyna Platowska-Rok – wychowawczyni (hostel)
Maciej Poddębniak – wychowawca (hostel)
Grażyna Pokropek – nauczycielka języka polskiego, logopedia, terapia pedagogiczna
Lena Prończuk – wychowawczyni
Katarzyna Radecka-Mikulicz – nauczycielka języka polskiego
Sławomir Ratajczak – nauczyciel języka hiszpańskiego
Dorota Rybicka-Grzelak – wychowawczyni (hostel)
Anetta Rzepka – wychowawczyni
Paweł Sidorczyk – nauczyciel wychowania fizycznego i EDB
Anita Siwkiewicz – nauczycielka biologii
Patrycja Strippentow – nauczycielka języka angielskiego
Antoni Strzemieczny – wychowawca, psycholog
Kazimiera Szczuka – nauczycielka języka polskiego
Agnieszka Szewczyk – wychowawczyni, nauczycielka matematyki (dyskalkulia)
Mariola Tomczak – nauczycielka WOS-u i historii
Lidia Trepanowska – nauczycielka matematyki
Agnieszka Tyszka-Niedźwiedź – wychowawczyni
Wiesława Waśniewska – nauczycielka języka niemieckiego
Elżbieta Wiśniewska – nauczycielka chemii
Przemysław Woźnica – nauczyciel języka polskiego
Violetta Zając – nauczycielka religii, terapeutka
Marianna Zawadzka – wychowawczyni

Pracownicy administracji i obsługi

Bogumiła Korol – sekretarz szkoły
Wiesława Stępień – kierownik administracyjno -gospodarczy
Katarzyna Frelek – specjalista do spraw kadr
Jerzy Brendel
Małgorzata Brendel
Michał Bojarski
Dariusz Dziurski
Barbara Kawecka
Stanisław Trzmiel
Janusz Wysocki

oraz
Katarzyna Kordel - pielęgniarka medycyny szkolnej (pracownik ZSPZLO Warszawa - Mokotów)