Janina Zawadowska urodziła się 3 października 1936 roku w  Warszawie w rodzinie nauczycielskiej. Jej ojciec, Wiktor Ehrenfeucht, był autorem podręczników z dziedziny astrofizyki, matka  Aniela - matematyki.

Przyjęcie do MOS nr 1 "SOS" składa się z kilku etapów:

Oficjalną datą powstania Szkolnego Ośrodka Socjoterapii jest rok 1981. Nie można jednak pominąć lat wcześniejszych, kiedy pojawiła się i była modyfikowana koncepcja tej placówki. Prekursorami byli młodzi psychologowie identyfikujący się z subkulturą hippisowską. Byli oni szczególnie zainteresowani przemianami w sferze komunikacji interpersonalnej w środowisku młodzieży na początku lat siedemdziesiątych. Możliwość realizacji swoich zainteresowań dostrzegli, gdy zetknęli się w 1973 r. z Kazimierzem Jankowskim, psychiatrą, docentem Uniwersytetu Warszawskiego.