14 września (środa)
  1. Rada Pedagogiczna
  2. zebranie informacyjne dla rodziców - godz. 17:30
21 września (środa)

Rada szkoleniowa z LIBRUSA

15 listopada (wtorek) Półsemestralna Rada Pedagogiczna klas I i II  -  godz. 15:00
16 listopada (środa)
  1. Półsemestralna Rada Pedagogiczna klas III  -  godz. 15:00
  2. Dzień otwarty i zebranie z rodzicami wszystkich klas - godz. 17:30
14 grudnia (środa)
  1. Semestralna Rada Pedagogiczna klas III -    godz. 15:00
  2. Dzień otwarty klas III i zebranie rodziców klas III - godz. 17:30
18 stycznia (środa)
  1. Semestralna Rada Pedagogiczna klas I i II - godz. 15:00
  2. Dzień otwarty i zebranie z rodzicami klas I i II - godz. 18:00
8 marca (środa) Dzień otwarty - godz. 17:00-18:30
6 kwietnia (środa) Rada Pedagogiczna - godz. 15
19 kwietnia (środa) Półsemestralna Rada Pedagogiczna klas I  -  godz. 15:00
20 kwietnia (środa)
  1. Półsemestralna Rada Pedagogiczna klas II - godz. 15:00
  2. Zebranie z rodzicami - godz. 17:30
25 kwietnia (wtorek) Rada klasyfikacyjna klas III - godz. 15:00
19 czerwca (poniedziałek) Rada klasyfikacyjna klas I - godz. 15:00
20 czerwca (wtorek) Rada klasyfikacyjna klas II -  godz. 15:00
23 czerwca (piątek) Rada Plenarna - godz. 14:00
31 sierpnia (czwartek) Rada Pedagogiczna - godz. 10:00