wrzesień
4 poniedziałek uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18 - godz. 12:00
od 5 do 6  zajęcia integracyjne dla klas pierwszych
11
poniedziałek złożenie deklaracji wyboru przedmiotów rozszerzonych przez klasy drugie (wpisanie list
klas wirtualnych do LIBRUSA), złożenie deklaracji wybory etyki/religii
15 piątek wpisanie danych do LIBRUSA przez wychowawców, stworzenie
wirtualnych klas przez nauczycieli, przypisanie rozkładów nauczania w LIBRUSIE.
20 środa Rada Pedagogiczna - godz. 15:00
zebranie informacyjne dla rodziców - godz. 17:30
29 piątek złożenie wstępnych deklaracji maturalnych.
29 piątek ostateczny termin założenia IPETów oraz arkuszy nowoprzyjętym uczniom
październik
16-17 kontrola dokumentacji szkolnej (dzienniki dodatkowe, arkusze, IPET)
listopad
1 środa Święto Zmarłych (dzień wolny od zajęć)
2-3 dni wolne od zajęć
14 wtorek Półsemestralna Rada Pedagogiczna klas I i II - godz. 15:00
15 środa Półsemestralna Rada Pedagogiczna klas III - godz. 15:00
Dzień otwarty i zebranie z rodzicami wszystkich klas - godz. 17:30
grudzień
20
środa Semestralna Rada Pedagogiczna klas III - godz. 15:00
Dzień otwarty i zebranie rodziców klas III - godz. 17:30
22 piątek Wigilia w Sosie - godz. 12:00
od 23.XII do 1.I.2018 Zimowa przerwa świąteczna
styczeń  
1
poniedziałek Nowy Rok (dzień wolny od zajęć)
3 środa Wystawienie proponowanych ocen semestralnych
9 wtorek Wystawienie ocen semestralnych
10 środa

Semestralna Rada Pedagogiczna klas I i II - godz. 15:00

 Dzień otwarty i zebranie z rodzicami klas I i II - godz. 18:00

od 15 do 28

Ferie zimowe
luty  
3
sobota Studniówka
7 środa Ostateczny termin uzupełnienia deklaracji maturalnych
marzec  
26-28
Rekolekcje wielkopostne
28 środa „jajo” w Sosie – godz. 12:30
29.03.-3.04 Wiosenna przerwa świąteczna
kwiecień  
29.03.-3.04 Wiosenna przerwa świąteczna
17 wtorek

Wystawienie proponowanych ocen końcowych w klasach III.

Półsemestralna Rada Pedagogiczna klas I - godz. 15:00

18 środa

Półsemestralna Rada Pedagogiczna klas II - godz. 15:00

Dzień otwarty i zebranie z rodzicami - godz. 17:30

23 poniedziałek Wystawienie ocen końcowych w klasach III
24 wtorek Rada klasyfikacyjna klas III - godz. 15:00
26 czwartek Złożenie obiegówek klas trzecich do sekretariatu.
27 piątek Zakończenie roku szkolnego klas trzecich - godz. 12:00
maj
1 wtorek Święto Pracy (dzień wolny od zajęć)
2 środa Święto Flagi Państwowej (dzień wolny od zajęć)
3 czwartek Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja (dzień wolny od zajęć)
od 4 do 8 Pisemne matury z języka polskiego, języka obcego, matematyki.
od 4 do 24 Pisemne matury z wybranych przedmiotów, matury ustne
31 czwartek Boże Ciało (dzień wolny od zajęć)
czerwiec  
1 piątek dzień wolny od zajęć
6 środa Wystawienie proponowanych ocen końcowych w klasach I i II
15 środa Wystawienie ocen końcowych w klasach I i II
18 poniedziałek Rada klasyfikacyjna klas I - godz. 13:00
20 wtorek Rada klasyfikacyjna klas II -  godz. 13:00
21 czwartek Złożenie świadectw do podpisu w sekretariacie. Oddanie dokumentacji szkolnej (dzienniki zajęć dodatkowych,
arkusze ocen, IPET-y)
22 piątek
  1. Zakończenie roku szkolnego klas I i II -  godz. 12:00
  2. Rada Plenarna - godz. 14:00