wrzesień
1 czwartek uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/17  -  godz. 12:00
od 2 do 6  zajęcia integracyjne dla klas pierwszych
9 piątek złożenie deklaracji wyboru przedmiotów rozszerzonych przez klasy drugie (wpisanie list klas 
wirtualnych do LIBRUSA), złożenie deklaracji wybory etyki/religii
14 środa Rada Pedagogiczna -  godz. 15:00 zebranie informacyjne dla rodziców  - godz. 17:30
15 czwartek wpisanie danych do LIBRUSA
21 środa Rada szkoleniowa z LIBRUSA
30 piątek złożenie wstępnych deklaracji maturalnych
październik
10 piątek Dzień Edukacji Narodowej (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
od 17 do 19  kontrola dokumentacji szkolnej (dzienniki dodatkowe, arkusze, IPET-y)
31 poniedziałek dzień wolny
listopad
1 wtorek Święto Zmarłych (dzień wolny od zajęć)
11 piątek Święto Niepodległości (dzień wolny od zajęć)
15 wtorek Półsemestralna Rada Pedagogiczna klas I i II  -  godz. 15:00
16 środa
  1. Półsemestralna Rada Pedagogiczna klas III  -  godz. 15:00
  2. Dzień otwarty i zebranie z rodzicami wszystkich klas - godz. 17:30
grudzień
14 środa
  1. Semestralna Rada Pedagogiczna klas III -    godz. 15:00
  2. Dzień otwarty klas III i zebranie rodziców klas III - godz. 17:30
22 czwartek 22. 12. (czwartek) – Wigilia w Sosie - godz. 12:00
od 23.XII do 1.I.2017 Zimowa przerwa świąteczna
styczeń  
6  piątek Święto Trzech Króli (dzień wolny od zajęć)
10  wtorek Wystawienie proponowanych ocen semestralnych
17  wtorek Wystawienie ocen semestralnych
18  środa
  1. Semestralna Rada Pedagogiczna klas I i II - godz. 15:00
  2. Dzień otwarty i zebranie z rodzicami klas I i II - godz. 18:00
28 sobota Studniówka
luty  
7   Ostateczny termin uzupełnienia deklaracji maturalnych
od 13 do 26 Ferie zimowe
marzec  
8  środa  Dzień otwarty - godz. 17:00-18:30
kwiecień  
12  środa Jajo w Sosie - godz. 12:00
od 13 do 18 Wiosenna przerwa świąteczna
19 środa Wystawienie proponowanych ocen końcowych w klasach III.
19 środa Półsemestralna Rada Pedagogiczna klas I  -  godz. 15:00
20 środa
  1. Półsemestralna Rada Pedagogiczna klas II - godz. 15:00
  2. Zebranie z rodzicami - godz. 17:30
24 poniedziałek Wystawienie ocen końcowych w klasach III
25 wtorek Rada klasyfikacyjna klas III - godz. 15:00
27 czwartek Złożenie obiegówek klas trzecich do sekretariatu.
28 piątek Zakończenie roku szkolnego klas trzecich - godz. 13:00
maj
1 poniedziałek Święto Pracy (dzień wolny od zajęć)
2 wtorek Święto Flagi Państwowej (dzień wolny od zajęć)
3 środa Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja (dzień wolny od zajęć)
od 4 do 8 Pisemne matury z języka polskiego, języka obcego, matematyki.
od 4 do 24 Pisemne matury z wybranych przedmiotów, matury ustne
czerwiec  
1 czwartek Wystawienie proponowanych ocen końcowych w klasach I i II
7 środa Dzień otwarty - godz. 17:00-18:30
14 środa Wystawienie ocen końcowych w klasach I i II
15 czwartek Boże Ciało (dzień wolny od zajęć)
16 piątek dzień wolny od zajęć
19 poniedziałek Rada klasyfikacyjna klas I - godz. 15:00
20 wtorek Rada klasyfikacyjna klas II -  godz. 15:00
22 czwartek Złożenie świadectw do podpisu w sekretariacie. Oddanie dokumentacji szkolnej (dzienniki zajęć dodatkowych,
arkusze ocen, IPET-y)
23 piątek
  1. Zakończenie roku szkolnego klas I i II -  godz. 12:00
  2. Rada Plenarna - godz. 14:00
sierpień  
od 23 do 31 Egzaminy poprawkowe
wrzesień
1 piątek Rada Pedagogiczna - godz. 10:00