W którym MEN informuję o aktualnym stanie wprowadzenia zmian w systemie edukacji.

List MEN do Rodziców pdf