PRZEDMIOT

DATA / GODZINA

KOMISJA

Język francuski

30 sierpnia

g.10.00

Mariola Tomczak
Eliza Maciągowska
Jacek Mackiewicz
Wiesława Waśniewska

Język angielski

Język niemiecki

Matematyka

28 sierpnia

g.10.00

I Komisja:
Mariola Tomczak
Jan Boratyński
Krzysztof Kwiatkowski

28 sierpnia

g.10.00

II Komisja
Beata Kojło-Boratyńska
Michał Majewski
Piotr Lenartowicz

Geografia

25 sierpnia

g.10.00

Mariola Tomczak
Agata Kalemba
Anna Siwkiewicz

Biologia

Język polski

29 sierpnia (wtorek)

g. 10.00

Mariola Tomczak
Maria Maryańska
Katarzyna Radecka-Miklicz
Teresa Kowalska

WOK

WOS

31 sierpnia

g. 10.00

Mariola Tomczak
Andrzej Krzywonos