KIM JESTEŚMY? Misją naszego Ośrodka od zawsze było i jest wspieranie rozwoju społecznego, emocjonalnego i edukacyjnego...
LXI Liceum Ogólnokształcące im. Janiny Zawadowskiej jest integralną częścią Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1...
Integralną częścią Ośrodka jest mieszczący się w tym samym budynku HOSTEL. Hostel posiada dziewięć 3-osobowych pokoi...

Informujemy, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się 4 września (poniedziałek) o godzinie 12:00.

Obrady Rady Pedagogicznej rozpoczną się 1 września o godzinie 10:00

PRZEDMIOT

DATA / GODZINA

KOMISJA

Język francuski

30 sierpnia

g.10.00

Mariola Tomczak
Eliza Maciągowska
Jacek Mackiewicz
Wiesława Waśniewska

Język angielski

Język niemiecki

Matematyka

28 sierpnia

g.10.00

I Komisja:
Mariola Tomczak
Jan Boratyński
Krzysztof Kwiatkowski

28 sierpnia

g.10.00

II Komisja
Beata Kojło-Boratyńska
Michał Majewski
Piotr Lenartowicz

Geografia

25 sierpnia

g.10.00

Mariola Tomczak
Agata Kalemba
Anna Siwkiewicz

Biologia

Język polski

29 sierpnia (wtorek)

g. 10.00

Mariola Tomczak
Maria Maryańska
Katarzyna Radecka-Miklicz
Teresa Kowalska

WOK

WOS

31 sierpnia

g. 10.00

Mariola Tomczak
Andrzej Krzywonos

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 "SOS"
ul. Wincentego Rzymowskiego 36
02-697 Warszawa
tel.: 22 6470116
e-mail: sekretariat@mossos1.pl
© 2017 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 "SOS".